Totemagro

AZ ÚJ MEGOLDÁS

NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓK

SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK

Az Activstart technológia minden szántóföldi kultúrában első lépésben a VEGETATÍV fejlődést mozdítja elő jelentősen.

Így a kultúrnövény – kellően felkészülve, „aktivált” állapotában – képessé válik akár szélsőségesebb körülmények között is a kiegyensúlyozott fejlődésre.

A szántóföldi növények élettani folyamatai KIEGYENSÚLYOZOTTAN működnek, ezáltal a KULTÚRA FELKÉSZÜL a termesztés során fellépő STRESSZHATÁSOK (szárazság, hőmérséklet, UV-sugárzás stb.) minél hatékonyabb KIVÉDÉSÉRE, szükség esetén gyors regenerálódására és harmonikus fejlődésére.

A stresszfaktorok során felszabaduló szabad oxigéngyökök csökkentésével, a fiatal állapot hosszabb fenntartásával a növény belső ellenállósága és termelékenysége is javul.

A további kezelés(ek) révén a növény újabb lökést kap arra, hogy a rendelkezésre álló tápanyagot maximálisan felvéve és átalakítva a termésbe építse azt.

BIOAKTIVÁTOROK

ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÉS TAVASZI ÁRPA, ROZS, TRITIKÁLE, ZAB

A kalászosok termésmennyiségét a kelés egyenletessége, intenzitása, a növények őszi fejlődése, az áttelelés mértéke, a kora tavaszi kalászdifferenciálódás, a bokrosodás mértéke, a szár és levél nagysága, erőssége, és a zászlóslevél minél hosszabb ideig való zölden tartása határozza meg.

A kritikus fejlődési állapotokban rendelkezésre álló felvehető tápanyag és a zavartalan növekedést biztosító egészséges környezet nagyban hozzájárul a termésszint mennyiségének és minőségének alakulásához.

A termesztés során fellépő aszályok, hőségnapok, az alkalmazott agrokemikáliák befolyással vannak a kalászosok vegetatív és generatív növekedésén keresztül a termésképzésére.

Az Activstart Szántó +Cu +Mn kezelések a jó állóképességű, életerős, egészséges kalászosállomány kialakulását segítik elő, melyek jobban ellenállnak a szélsőséges, száraz, forró időjárásnak, zavartalanabbul fejlődnek, így a lehető legnagyobb termés elérését biztosítják.

A készítmény literenként 50g rezet (Cu) és 50 g mangánt (Mn) tartalmaz, melyek elengedhetetlen mikroelemei a kalászosok fejlődésének, termésképzésének.

SZEMES-,SILÓ-, CSEMEGE- ÉS VETŐMAG KUKORICA

A kukorica víz- és tápanyagigényes növény. A közép és kései fajták -akár szemes, akár siló kukorica előállítása a cél – igen hálásak a jó tápanyagellátottságért. A csemege- és vetőmag-előállításban a termésmennyiség mellett a beltartalom, a szemek zsengesége, nagysága, azok egyöntetűsége vagy a csírázóképesség is fontos szempont.

A genetika adta terméspotenciál kihasználása érdekében nagy gondot kell fordítani a talajművelésen és növényvédelmen keresztül a harmonikus tápanyagellátásra.

A kukorica adott évi terméspotenciálja a növény 3-7 leveles állapotában dől el. A csövek szemsorainak, azon belül a szemek számának mennyisége határozza meg egy adott évben elérhető maximális termés mennyiségét.

Az Activstart Zink Turbo-val történő bioaktiválás a kukorica élettani folyamatait teszi erőteljesebbé. A fiatalon tartott növények erőteljesebben fejlődnek, robosztusabbak, jobban ellenállnak a termesztés során fellépő stresszekkel szemben, mint az aszály, az agrokemikáliák hatásai vagy a hőségnapok. Gyors regeneráció, nagyobb vitalitás és nagyobb magprodukció várható.

Az Activstart Zink Turbo literenként 50g cinket (Zn) is tartalmaz aminosav-kelát formájában, ami mind levélen, mind gyökéren keresztül gyorsan, akár 100%-ban hasznosul.

A napraforgó – bár az élelmes növények kategóriájába tartozik – nagyon meghálálja a jó talajadottságú, hibridre szabott, fegyelmezett termesztéstechnológiát.

A növény termesztése során fellépő szárazságot, magas hőmérsékletet, az agrokemikáliák használatából adódó kémiai hatásokat, és egyéb stresszfaktorokat bizonyos határok között képes tolerálni, azonban a magas termések és olajhozamok eléréséhez a kiegyensúlyozott, dinamikus növekedés és termésképzés elengedhetetlen.

Az Activstart Szántó +B technológia a rendelkezésre álló források – tápanyag, víz, élettér, napfény – hatékony kiaknázásához és felhasználásához segíti hozzá a napraforgót.

A növény életerős fejlődésével, szárának és leveleinek erőteljes növekedésével, az eseti sérülések gyors regenerálódásával, az egyöntetű virágzással és a hosszabb fotoszintézist biztosító zöld levélzet megtartásával magasabb szem és olajhozamok érhetők el.

Az Activstart Szántó +B technológia használatával kezelésenként 60 g/ha bórt (B) juttatunk ki, amely aminosav-kelát formájának köszönhetően azonnal, közel 100%-ban hasznosul és folyamatosan látja el a növényt a termésképzés, megtermékenyülés számára elengedhetetlen mikroelemmel.

Az őszi káposztarepce sikeres termesztéséhez nagy szakértelem, átgondoltan kialakított, időben, nagy odafigyeléssel megvalósított termesztéstechnológia szükséges.

A termesztési területhez kiválasztott optimális termőképességű hibrid a legtöbb termést és olajtartalmat a növények zavartalan fejlődésével érheti el. A kismagvú repce már a csírázástól igen érzékenyen reagál a növekedése során fellépő ökológiai és a termesztéstechnológiából származó szélsőségekre.

Az Activstart Szántó +B technológia a harmonikus, gyors, kiegyenlített növekedést, jó ellenálló-képességet és a maximális termésképzést biztosítja a teljes termesztési folyamat során.

SZÓJA, BORSÓ, BAB

A hüvelyesek nagy mértékben meghálálják a talajok jó kultúrállapotát, a harmonikus tápanyag- és vízellátást, valamint az idejében elvégzett növényvédelmet. A környezeti hatások (szárazság, csapadék, hőmérséklet), igen nagy hatással vannak a hüvelyesek termésképzésére és a magok kifejlődésére. A levegő páratartalma és a felvehető víz – különösen a szója esetében – kritikus termesztési feltétel.

Az Activstart Szántó Hüvelyes technológia a növény harmonikus fejlődését, a jó terméskötődést és a zavartalan megtermékenyülést serkentve teszi termelékenyebbé a szója, borsó, bab és más hüvelyes növény termesztését.

A burgonyatermesztés legfőbb célja, hogy – a magas hozamok mellett – a kereskedelem számára leginkább megfelelő méretű és beltartalmú termést takaríthassunk be. A magas hozamok eléréséhez a kiegyensúlyozott, optimális tápanyagellátás elengedhetetlen.

A gumók tárolási vesztesége akkor a legkisebb, ha azok egészségesen, megfelelő érettségi állapotban kerülnek betakarításra és betárolásra. Jó télállóságú, egészséges gumót csakis egészséges zöld felület tud kifejleszteni.

Ehhez az Activstart Szántó Burgonya technológia a növények vitalitásának javításával, a belső ellenállóképesség felerősítésével, valamint a gumókötéshez és azok kineveléséhez szükséges kedvező növényi folyamatok „aktiválásával” járul hozzá.

Az almatermesztésben évről-évre egyre nagyobb kihívás a termesztési periódus során fellépő időjárási stressz.

30°C hőmérséklet feletti hőségnapok során az alma növekedése jelentősen lelassul. Az UV sugárzásnak kitett gyümölcsök színesedése, így piacossága kerülhet veszélybe. A csapadékhiányos időszakban a fejlődés szintén lelassul.
A tárolási veszteségeket jelentősen növelheti – a kálciumhiány következtében fellépő- alma keserű foltossága megbetegedés, mely fogyasztásra alkalmatlanná teheti a termést.

Az új telepítésű intenzív ültetvények megtérülését minél gyorsabb termőre fordulással érhetjük el, és a kiegyenlített évenkénti termésmennyiséggel hamarabb rentábilis lesz az almatermesztést. Mind a hagyományos, mind az újtelepítésű ültetvények esetében igaz, hogy minél tovább marad termőképes az ültetvény, annál nagyobb hasznot képes hozni.

Az Activstart alma bioaktiválási technológia a fák életképességének, növekedési erejének a javításával a magasabb, kiegyensúlyozottabb termelést segíti elő, mellyel az ültetvények nagyobb terméshozamokat és hosszabb termelékenységet érhetnek el.

A szőlő- a magas és jó minőségű termés elérése érdekében- igen gyorsan képes alkalmazkodni a termesztés adott évi körülményeihez. A termesztési technológiák alapossága nagyban meghatározza a termesztés sikerességét.

A tápanyag biztosítása, a növényvédelem és a zöldmunkák összehangolt elvégzése nagyban hozzájárul a kívánt minőségű és mennyiségű termés eléréséhez. Mivel a szőlő termőhelyi adottságai igen változatosak, érdemes az adott dűlő sajátságainak, termésre gyakorolt hatásainak figyelembevételével alakítani a termesztéstechnológiát.

Az álló kultúrákban a több évben gondolkodó termesztési stratégia kialakítása eredményesebb, hiszen mérésekre, megfigyelésekre alapozottan évről-évre fejleszthető, javítható.

Az Activstart Szőlő technológia következetes alkalmazásával az ültetvény növényállománya kiegyensúlyozottan fejlődik, a termesztési feltételek adta maximális terméshozamok és minőségi mutatók elérésére lesz képes.

Termékeink

Nézzen körül széles választékú termékeink között!